light+building 2018

light+building 2018[+]

<p>Una vegada m&eacute;s hem gaudit aquests dies a la <strong>light+building</strong>.<br /><br />Light+building &eacute;s un dels moments que el <strong>#positivelighting</strong> resplendeix, sense tots vosaltres el #positivelighting no hagu&eacute;s brillat igual.<br /><br />Gr&agrave;cies per la vostra visita!</p> <div class="text_exposed_show">&nbsp;</div>
ROVASI participa a la il·luminació de Microsoft Russia

ROVASI participa a la il·luminació de Microsoft Russia[+]

Les oficines de Microsoft R&uacute;ssia han estat renovades seguint la nova pol&iacute;tica de la multinacional sobre els espais de treball. Les oficines s&oacute;n enteses no nom&eacute;s com un lloc de treball sin&oacute; com un lloc on estar-s&rsquo;hi, convertint-se en espais menys rigorosos, m&eacute;s diversos i m&eacute;s c&ograve;modes.<br /><br />Com sempre, la il&bull;luminaci&oacute; ha jugat un paper clau per&nbsp;garantir&nbsp;que els ambients de treball siguin agradables i confortables. Les&nbsp;solucions d'il&middot;luminaci&oacute;&nbsp;han estat curosament escollides dins del cat&agrave;leg de ROVASI per crear un espai atractiu.&nbsp;<br /><br />Per aquest projecte, es van escollir diferents solucions d&rsquo;encastables amb efecte sense c&egrave;rcol&nbsp;<a href="../../ca/products/BSM">BSM</a>, llumin&agrave;ries de superf&iacute;cie&nbsp;<a href="../../ca/products/BASE">BASE</a>i suspensions&nbsp;<a href="../../ca/products/GRAVITY">GRAVITY</a>.
Els nostres Tres Mosqueters

Els nostres Tres Mosqueters[+]

Els nostres Tres Mosqueters&nbsp;: un per a tots i tots per la llum<br /><br />La nova col&middot;lecci&oacute; presentada el 2017 inclou una &agrave;mplia gamma de llumin&agrave;ries tals com llumin&agrave;ries de paret, suspeses i per a sostre, amb instal&middot;laci&oacute; de superf&iacute;cie o encastada. Gr&agrave;cies als m&ograve;duls d'uni&oacute; en "L", "T" o creu es poden desenvolupar sistemes totalment personalitzats.<br /><br />Aquest tipus de llumin&agrave;ries s&oacute;n extremadament vers&agrave;tils i s&oacute;n una molt bona soluci&oacute; per a la il&middot;luminaci&oacute; de resid&egrave;ncies privades, escoles, botigues, museus, sales de reunions, bars, hotels i instal&middot;lacions similars.<br /><br />Un per tots i tots per la llum.
NOU LINEAR MAP 2017 - SISTEMES LINEALS

NOU LINEAR MAP 2017 - SISTEMES LINEALS[+]

<p>El LINEAR MAP 2017 est&agrave; dedicat a la nova col&bull;lecci&oacute; de llumin&agrave;ries lineals de ROVASI,&nbsp;&eacute;s una guia r&agrave;pida per con&egrave;ixer les m&uacute;ltiples opcoines de les que disposar&agrave; a partir d'ara pel que a llumin&agrave;ries lineals de qualitat.&nbsp;</p> <p>A partir deles unitats b&agrave;siques en diferents mides, sistemes d'instal&bull;laci&oacute;, acabats i possiblitats lum&iacute;niques, i juntament amb la gamma d'accessoris disponibles, podr&agrave; dissenyar sistemes lineals personalitzats a les necessitats del seu projecte.<br /><br />Pot descarregar el Linear Map 2017 <a href="../../../../files/servicios/es/ed485551237398d2d530de0fdaf52f88997cff66.pdf">aqu&iacute;</a>.<br /><br /></p>
TIMBAL i TIMBAL SQ: els millors aliats per aconseguir una òptima il·luminació de façanes

TIMBAL i TIMBAL SQ: els millors aliats per aconseguir una òptima il·luminació de façanes[+]

<div> <p>La fa&ccedil;ana &eacute;s la part de l'edifici que ens atrau inicialment i ens d&oacute;na la primera impressi&oacute; de l'espai on estem a punt d'entrar. La il&middot;luminaci&oacute; de la fa&ccedil;ana serveix tamb&eacute; per donar una sensaci&oacute; de seguretat sobre ell lloc on estem accedint. A m&eacute;s, en edificis hist&ograve;rics o d'alt valor art&iacute;stic, la fa&ccedil;ana tamb&eacute; mereix ser il&middot;luminada amb cura per accentuar tots els seus detalls.<br /> <br /> &Eacute;s per aquestes raons que, l'equip t&egrave;cnic de ROVASI desenvolupa opcions &uacute;tils entre les que poder escollir per una &ograve;ptima il&middot;luminaci&oacute; de fa&ccedil;anes:</p> <ul> <li>Opcions sobre l'angle d'obertura: estret | spot [13&ordm;] fins a ample [112&ordm;] .</li> <li>Opcions referents a l'emissi&oacute; de la llum: unidireccional [up o downlight] o bidireccional [uplight i downlight permetent la possibilitat d'escollir graus d'obertura o fluxos lum&iacute;nics diferents entre l'up i el downlight].</li> <li>Opcions referents al disseny de la llumin&agrave;ria: c&uacute;bica&nbsp;<a href="../../../ca/products/TIMBAL-SQ">TIMBAL SQ</a>&nbsp;o cil&iacute;ndrica&nbsp;<a href="../../../ca/products/TIMBAL">TIMBAL&nbsp;</a>, ambdues amb dos mides possibles.</li> </ul> </div>
ROVASI il·lumina el parking VIP del Mall of the Emirates a Dubai [U.A.E.]

ROVASI il·lumina el parking VIP del Mall of the Emirates a Dubai [U.A.E.][+]

Mall of the Emirates &eacute;s un dels centres comercials m&eacute;s grans del m&oacute;n. Situat a Dubai, Emirats &Agrave;rabs Units, &eacute;s un referent a nivell mundial i la destinaci&oacute; de compres n&uacute;mero u a la ciutat. Mall of the Emirates &eacute;s una aut&egrave;ntica experi&egrave;ncia de compres i oci de luxe.<br /><br />Inaugurat al novembre de 2005, ha viscut diverses ampliacions assegurant la millora continua de les instal&middot;lacions. Una de les &uacute;ltimes ampliacions inclo&iuml;a, entre d'altres, l'extensi&oacute; del parking VIP del centre comercial.<br /><br />Gr&agrave;cies a l'alta qualitat i als acabats est&egrave;tics del ROVASI WATERTIGHT, aquestes llumin&agrave;ries van ser escollides pels enginyers responsables de l'obra per il&middot;luminar el parking VIP del Mall of the Emirates. WATERTIGHT s&oacute;n downlights IP65 amb tancament d'acer inoxidable 316L i difusor de vidre que garanteix un alt grau de protecci&oacute; contra l'entrada de pols i humitat.&nbsp;<br /><br />En aquest projecte es varen combinar llumin&agrave;ries amb fonts de llum LED i amb fonts convencionals, halogenurs met&agrave;l&middot;lics.
ROVASI il·lumina els carrers comerciales de Hammel [DK]

ROVASI il·lumina els carrers comerciales de Hammel [DK][+]

Com &eacute;s ben sabut, un dels punts forts de ROVASI &eacute;s la flexibilitat i el servei orientat al client. El departament t&egrave;cnic de ROVASI t&eacute; el repte diari de donar soluci&oacute; a requeriments espec&iacute;fics en projectes d'il&middot;luminaci&oacute; d'arreu del m&oacute;n, sigui modificant els productes est&agrave;ndards a les necessitats del projecte, sigui creant llumin&agrave;ries fetes a mida a partir d'una descripci&oacute; funcional o d'un croquis.<br /><br />Un bon exemple &eacute;s la soluci&oacute; instal&middot;lada a un dels nuclis comercials de la ciutat de Hammel a Dinamarca. El repte era il&middot;luminar estrets carrers per vianants&nbsp;per assegurar un passejada de compres confortable i segura.
NLIGHTEN EUROPE 2016 | Esponsorització de la sessió de Kevan Shaw

NLIGHTEN EUROPE 2016 | Esponsorització de la sessió de Kevan Shaw[+]

<p>Com inform&agrave;vem fa unes setmanes, en molts pocs dies t&eacute; lloc a Praga un esdeveniment referent en el sector del disseny d'il&middot;luminaci&oacute; europeu: la confer&egrave;ncia ENLIGHTEN EUROPE 2016 organitzada per l'IALD.</p> <p>ROVASI, com a membre acitu de IALD-LIRC, estem satisfets d'esponsoritzar la xerrada de Kevan Shaw sobre El marc regulador de la il&middot;luminaci&oacute; de la UE que&nbsp;tindr&agrave; lloc el dilluns 14 de Novembre a les 14.00 pm.</p> <p>Liderant l'estudi KSLD studio&nbsp;a Edinburgh, Esc&ograve;cia, Kevan Shaw &eacute;s membre de l'IALD.</p> <p>El programa d'Enlighten Europe 2016 es pot consultar <a href="http://www.flipgorilla.com/p/23837411469466741/show">aqu&iacute;</a>.</p>
El perfecte substitut de les làmpades halògenes MR16

El perfecte substitut de les làmpades halògenes MR16[+]

Ampliem de nou la nostra&nbsp;gamma de solucions d&rsquo;il&middot;luminaci&oacute;, amb la incorporaci&oacute; del m&ograve;dul SLA de Tridonic als aparells de perfil residencial <a href="../../ca/products/TEKNO">TEKNO</a>, <a href="../../ca/products/TEKNO-SQ">TEKNO SQ</a>, <a href="../../ca/products/BSQ">BSQ</a>, <a href="../../ca/products/BSM">BSM</a>, <a href="../../ca/products/SEAL">SEAL</a> i <a href="../../ca/products/SEA-SQ">SEAL SQ</a>.&nbsp; El m&ograve;dul, de 2700K i CRI&gt;90, seleccionat pel departament t&egrave;cnic de Rovasi es caracteritza per la seva agradable i c&agrave;lida llum i per la seva&nbsp;baixa al&ccedil;ada, qualitats que el converteixen en el perfecte substitu&iuml;t de les l&agrave;mpades hal&ograve;genes MR16.

Newsletter

Indiqui la seva adreça de correu electrònic per a rebre la nostra newsletter