DOWNLIGHTS LINEALS AMB ADAPTADOR PER CARRIL

KIBRI 900

KIBRI 900 | Downlights lineals amb adaptador per carril

Downlights lineals amb adaptador per carril trifàsic amb distribució simètrica i asimètrica de la llum per obtenir una il•luminació  general o de treball eficaç. Lluminària lineal disponible en 6 llargàries estàndard: 284mm, 564mm, 844mm, 1124mm, 1404mm o 2804mm  i 50mm d'ample.

TIRET 900

TIRET 900 | Downlights lineals amb adaptador per carril

Downlights lineals amb adaptador per carril trifàsic amb distribució simètrica de la llum per obtenir una il•luminació  general o de treball eficaç. Lluminària lineal disponible en 6 llargàries estàndard: 287mm, 566mm, 846mm, 1126mm, 1406mm i 2806mm i 40mm d'ample.

HORIZON 900

HORIZON 900 | Downlights lineals amb adaptador per carril

Downlights lineals amb adaptador per carril trifàsic amb distribució simètrica i asimètrica de la llum per obtenir una il•luminació general o de treball eficaç. Lluminària lineal sense marc disponible en 6 llargàries estàndard: 295mm, 576mm, 857mm, 1138mm, 1419mm i 2824mm i ample de 50mm.

GOWEL 900

GOWEL 900 | Downlights lineals amb adaptador per carril

Downlights lineals amb adaptador per carril trifàsic amb distribució simètrica i asimètrica de la llum per obtenir una il•luminació  general o de treball eficaç. Lluminària lineal disponible en 6 llargàries estàndard: 295mm, 581mm, 868mm, 1154mm, 1441mm i 2875mm i 70mm d'ample.

KAUTTA 900

KAUTTA 900 | Downlights lineals amb adaptador per carril

Downlights lineals amb adaptador per carril trifàsic amb distribució simètrica i asimètrica de la llum per obtenir una il•luminació  general o de treball eficaç. Lluminària lineal disponible en 6 llargàries estàndard: 287mm, 568mm, 848mm, 1128mm, 1408mm i 2808mm i 44mm d'ample.