COPYRIGHT

Aquest web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius són propietat de ROVASI, SL o de tercers que l'han autoritzada per al seu ús.

© Copyright 2015. Tots els drets estan reservats.

L'accés a aquest web està subjecte a les condicions següents:

ROVASI, SL no és responsable de la informació que es pot obtenir a través d'enllaços a sistemes externs. No es permet, excepte en els supòsits en els quals ROVASI, SL ho autoritzi expressament, establir enllaços des de portals o webs de tercers a pàgines web de ROVASI, SL diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l'adreça URL http://www.rovasi.com, o la que la substitueixi en el futur; tampoc no es permet presentar les pàgines web de ROVASI, SL o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.