Benvinguts a Rovasi

Il·luminem el món amb lluminàries que estan a l’avantguarda del sector.

Des de fa més de 30 anys, dissenyem, desenvolupem i fabriquem lluminàries, d’interior i exterior, que es poden trobar a més de 90 països dels 5 continents. 

L’alta qualitat dels nostres productes, un disseny elegant i funcional, un ampli ventall de solucions, un servei excel·lent i una atenció personalitzada i propera són les nostres cartes de presentació.

ROVASI. Una empresa familiar que treballa des de Barcelona, mirant al món i sempre en positiu.

Vam néixer a Barcelona l’any 1992. L’any dels Jocs Olímpics. L’any que Barcelona es va donar a conèixer al món i el món la va descobrir. 

Barcelona és innovació, creativitat, arquitectura. I totes les nostres lluminàries porten el seu esperit. Creades a partir dels millors materials, i prioritzant els criteris d’il·luminació, desenvolupem productes amb la millor estètica per adaptar-nos a les característiques i als requisits de cada projecte

Tot el procés de creació dels nostres productes el fem aquí. Des de la idea inicial, passant pel disseny, el desenvolupament i la fabricació de totes i cadascuna de les solucions d’il·luminació de ROVASI.
Experiència Internacional

Experiència Internacional

[+]
Empreses i professionals dels cinc continents dipositen la seva confian&ccedil;a amb el nostre equip i les nosres llumin&agrave;ries per portar a terme projectes apassionants.&nbsp;<br /><br /><strong>Europa</strong><br />Alb&agrave;nia &middot; Alemanya &middot; Andorra &middot; &Agrave;ustria &middot; B&egrave;lgica &middot; Bulg&agrave;ria Cro&agrave;cia &middot; Dinamarca &middot; Eslov&agrave;quia &middot; Eslov&egrave;nia &middot; Espanya &middot; Est&ograve;nia Finl&agrave;ndia &middot; Fran&ccedil;a &middot; Gr&egrave;cia &middot; Hongria &middot; Irlanda &middot; Isl&agrave;ndia &middot; It&agrave;lia Let&ograve;nia &middot; Litu&agrave;nia &middot; Luxemburg &middot; Maced&ograve;nia &middot; Malta &middot; M&ograve;naco Montenegro &middot; Noruega &middot; Pa&iuml;sos Baixos &middot; Pol&ograve;nia &middot; Portugal &middot; Regne Unit &middot; Rep&uacute;blica Txeca &middot; Romania &middot; R&uacute;ssia S&egrave;rbia &middot; Su&egrave;cia &middot; Su&iuml;ssa &middot; Turquia &middot; Ucra&iuml;na &middot; Xipre<br /><br /><strong>&Agrave;frica</strong><br />Angola &middot; Alg&egrave;ria &middot; Rep. Dem. Congo &middot; Costa d&rsquo;Ivori &middot; L&iacute;bia &middot; Marroc &middot; Maurici &middot; Nig&egrave;ria &middot; Seychelles &middot; Sud-&Agrave;frica &middot; Tun&iacute;sia<br /><br /><strong>Am&egrave;rica del Sud</strong><br />Argentina &middot; Col&ograve;mbia &middot; Costa Rica &middot; Cuba &middot; M&egrave;xic &middot; Per&uacute; &middot; Uruguai &middot; Vene&ccedil;uela &middot; Xile<br /><br /><strong>Orient Mitj&agrave;</strong><br />Ar&agrave;bia Saudita &middot; Bahrain &middot; Egipte &middot; Uni&oacute; dels Emirats &Agrave;rabs &middot; Iemen Iran &middot; Iraq &middot; Israel &middot; Jord&agrave;nia &middot; Kuwait &middot; L&iacute;ban &middot; Oman &middot; Palestina &middot; Qatar &middot; S&iacute;ria<br /><br /><strong>Sud Est Asi&agrave;tic</strong><br />Brunei &middot; Corea del Sud &middot; Filipines &middot; Hong Kong &middot; Indon&egrave;sia Mal&agrave;isia &middot; Singapur &middot; Tail&agrave;ndia &middot; Vietnam<br /><br /><strong>&Agrave;sia Central i del Sud</strong><br />Azerbaidjan &middot; Bangladesh &middot; &Iacute;ndia &middot; Kazakhstan &middot; Maldives &middot; Sri Lanka &middot; Turkmenistan<br /><br /><strong>Oceania</strong><br />Austr&agrave;lia &middot; Nova Zelanda
Positive Impact: la nostra estratègia de sosteniblitat

Positive Impact: la nostra estratègia de sosteniblitat

[+]
A &nbsp;ROVASI&nbsp; creiem &nbsp;en &nbsp;el &nbsp;sector &nbsp;de &nbsp;la &nbsp;il&middot;luminaci&oacute; &nbsp;com un sector &nbsp;sostenible. &nbsp;On &nbsp;les &nbsp; empreses i tots &nbsp;els &nbsp;actors &nbsp;que &nbsp;ens &nbsp;trobem &nbsp;en aquestes &nbsp;no &nbsp;siguem &nbsp;nom&eacute;s un agent &nbsp; econ&ograve;mic, &nbsp;sin&oacute; &nbsp;que <br />siguem capa&ccedil;os, &nbsp;com &nbsp;a &nbsp;col&middot;lectiu, &nbsp;de &nbsp;construir &nbsp;models &nbsp;de &nbsp;negoci &nbsp;sostenibles &nbsp;i &nbsp;responsables &nbsp;amb &nbsp;el &nbsp;medi &nbsp;ambient &nbsp;i &nbsp;amb &nbsp;les &nbsp;persones.<br /><br />A &nbsp;trav&eacute;s &nbsp;d&rsquo;aquest &nbsp;mitj&agrave;, &nbsp;volem &nbsp;mostrar &nbsp;com &nbsp;vivim &nbsp;la &nbsp;sostenibilitat &nbsp;a &nbsp;ROVASI &nbsp;com &nbsp;a &nbsp; fabricant &nbsp;de &nbsp;proximitat.<br /><br />A &nbsp;ROVASI &nbsp;sempre &nbsp;hem &nbsp;estat &nbsp;compromesos &nbsp;amb &nbsp;el &nbsp;medi &nbsp;ambient. Des &nbsp;de &nbsp;2009 &nbsp;comptem &nbsp;amb &nbsp;un &nbsp;sistema &nbsp;de &nbsp;gesti&oacute; &nbsp;dels &nbsp;riscos &nbsp;ambientals, &nbsp;la &nbsp;ISO &nbsp;14001 &nbsp; que &nbsp;es &nbsp;renova &nbsp;anualment &nbsp;a &nbsp;trav&eacute;s &nbsp;del &nbsp;British &nbsp;Standard &nbsp;Institution &nbsp; (BSI). &nbsp;La &nbsp;ISO &nbsp;14001 &nbsp;&eacute;s &nbsp;un &nbsp;primer &nbsp;esgla&oacute; &nbsp;en &nbsp;termes &nbsp;de &nbsp;sostenibilitat &nbsp;ja que &nbsp;exigeix &nbsp;un &nbsp; control &nbsp;dels &nbsp;consums &nbsp;(aigua, &nbsp;gas, &nbsp;electricitat) &nbsp;i &nbsp;una &nbsp;correcta &nbsp;gesti&oacute; &nbsp;dels &nbsp;residus.<br /><br />A &nbsp;principis &nbsp;de &nbsp;2022, &nbsp;moguts &nbsp;per &nbsp;la &nbsp;nostra &nbsp;responsabilitat &nbsp;com &nbsp;a &nbsp;fabricants, &nbsp; &nbsp;v&agrave;rem &nbsp;realitzar &nbsp; &nbsp;un &nbsp;exercici &nbsp;intern &nbsp;de &nbsp;diagnosi &nbsp;mitjan&ccedil;ant una &nbsp;assessoria &nbsp;externa &nbsp;a &nbsp;partir &nbsp;del &nbsp;qual &nbsp; hem &nbsp;desenvolupat &nbsp;una &nbsp;estrat&egrave;gia &nbsp;de &nbsp;sostenibilitat &nbsp;ambiental &nbsp;i &nbsp;social &nbsp;que &nbsp;ens &nbsp;serveix &nbsp; com &nbsp;a br&uacute;ixula per a &nbsp;la &nbsp;presa &nbsp;de &nbsp;decisions.<br /><br />La &nbsp;diagnosi &nbsp;va &nbsp;servir &nbsp;per &nbsp;reafirmar que ja &nbsp;treball&agrave;vem &nbsp;en &nbsp;l&iacute;nia &nbsp;amb &nbsp;la &nbsp; sostenibilitat &nbsp;i &nbsp;ens &nbsp;vam &nbsp;ajudar &nbsp;a &nbsp;identificar &nbsp;alguns &nbsp;punts &nbsp;de &nbsp;millora.<br /><br />La &nbsp;estrategia &nbsp;s&rsquo;ha &nbsp;enmercat &nbsp;en &nbsp;els &nbsp;Objectius &nbsp;de &nbsp;Desenvolupament &nbsp;Sostenible &nbsp;ja &nbsp;que &nbsp;aquests ens &nbsp;permeten &nbsp;comunicar-nos &nbsp;en &nbsp;un &nbsp;llenguatge &nbsp;utilitzat &nbsp;pels &nbsp;ens &nbsp; p&uacute;blics, &nbsp;les &nbsp;empreses &nbsp;i &nbsp;els ciutadans.<br /><br />La &nbsp;recomanaci&oacute; dels professionals en sostenibilitat &eacute;s fer una selecic&oacute; &nbsp;d&rsquo;entre &nbsp;5 &nbsp;o &nbsp;6 &nbsp;objectius on poguem ser forts i potents i on els nostres esfor&ccedil;os com a empreses i persones puguin donar un resultat m&eacute;s gran. Uns objectius &nbsp;que &nbsp;estiguin &nbsp;alineats &nbsp;amb &nbsp;el &nbsp;nostre &nbsp;model &nbsp;de &nbsp;negoci, &nbsp;la &nbsp;nostra &nbsp;activitat &nbsp;i &nbsp;la &nbsp;nostra &nbsp;missi&oacute;.<br /><br />L&rsquo;estrat&egrave;gia &nbsp;de &nbsp;sostenibilitat &nbsp;de &nbsp;ROVASI &nbsp;l&rsquo;hem &nbsp;anomenat &nbsp;<a href="../../files/positive_impact/cat/Positive_Impact_ROVASI.pdf">ROVASI &nbsp;Positive &nbsp;Lighting, &nbsp; Positive &nbsp;Impact</a>.
Creativitat i innovació

Creativitat i innovació

[+]
L&rsquo;energia no es crea ni es destrueix, nom&eacute;s es transforma. Nosaltres la fem servir per innovar cada dia i la transformem en aparells d&rsquo;il&middot;luminaci&oacute; d&rsquo;alta qualitat i tecnol&ograve;gicament avan&ccedil;ats.&nbsp;<br /><br />Nom&eacute;s es pot crear il&middot;luminaci&oacute; de qualitat a trav&eacute;s de llumin&agrave;ries de qualitat. Per aquest motiu, a ROVASI, sempre hem tingut el comprom&iacute;s d&rsquo;oferir nom&eacute;s productes d&rsquo;alta gamma per les nostres solucions d&rsquo;il&middot;luminaci&oacute;. Els nostres aparells compleixen tots els requisits dels projectes d&rsquo;il&middot;luminaci&oacute;, fins i tot els m&eacute;s estrictes.&nbsp;<br /><br />Nom&eacute;s treballem amb els millors components. Aix&ograve; ens permet poder oferir una garantia completa que totes les llumin&agrave;ries que dissenyem i fabriquem mantenen els m&eacute;s alts est&agrave;ndards de qualitat i compleixen estrictament la normativa actual.&nbsp;<br /><br />Les nostres llumin&agrave;ries s&oacute;n el perfecte resultat de l&rsquo;aplicaci&oacute; del disseny al servei de la il&middot;luminaci&oacute;, la millor tecnologia del moment, un gran respecte per l&rsquo;est&egrave;tica i tot aix&ograve; acompanyat per l&rsquo;esperit de la marca ROVASI. Aix&iacute; podem obtenir una l&iacute;nia de productes amb un control total d&rsquo;il&middot;luminaci&oacute;: alt rendiment i una elevada efici&egrave;ncia.
Fem xarxa amb dissenyadors d'il·luminació, enginyers i distribuidors.

Fem xarxa amb dissenyadors d'il·luminació, enginyers i distribuidors.

[+]
Treballem per tenir un paper actiu recolzant els dissenyadors d'il&middot;luminaci&oacute; a nivell nacional i internacional. <br /><br /><strong>IALD - Lighting Industry Resource Council <br /></strong>El Consell de Recursos de la Ind&uacute;stria de la Il&middot;luminaci&oacute; (LIRC) t&eacute; com a missi&oacute; proporcionar un marc dins l&rsquo;IALD per millorar la comunicaci&oacute; entre els dissenyadors d&rsquo;il&middot;luminaci&oacute; professional i els fabricants, amb l&rsquo;objectiu de crear un entorn favorable per a la millora col&middot;laborativa.<br /><br /><strong>Barcelona Centre de Disseny</strong><br />El Cl&uacute;ster Disseny &eacute;s una iniciativa impulsada per BCD Barcelona Centre de Disseny amb l&rsquo;objectiu de posicionar Barcelona i, per extensi&oacute;, Catalunya com a pol d&rsquo;excel&middot;l&egrave;ncia a nivell internacional en innovaci&oacute; a trav&eacute;s del disseny, tot aportant valor mitjan&ccedil;ant activitats i serveis adre&ccedil;ats a empreses, institucions, centres formatius i altres actors del sector.<br /><br /><br /><strong>Asociaci&oacute;n Profesional de Dise&ntilde;adors de Iluminaci&oacute;n</strong><br />L&rsquo;APDI busca fomentar la professi&oacute; del disseny d&rsquo;il&middot;luminaci&oacute;, establint criteri i responsabilitat professional per millorar la il&middot;luminaci&oacute; del nostre entorn i les nostres ciutats i aconseguir l&rsquo;&ograve;ptima expressi&oacute; del disseny arquitect&ograve;nic, a m&eacute;s de l&rsquo;adequat &uacute;s dels recursos energ&egrave;tics i el benestar dels usuaris.
ROVASI: missió i visió

ROVASI: missió i visió

[+]
<strong>MISSI&Oacute;</strong><br />Il&bull;luminar el m&oacute;n amb els aparells d&rsquo;il&bull;luminaci&oacute; d&rsquo;alta qualitat i tecnol&ograve;gicament avan&ccedil;ats, que dissenyem, desenvolupem i fabriquem a Barcelona; col&bull;laborant amb light designers, consultants i distribu&iuml;dors especialitzats per satisfer les necessitats concretes de cada espai.<br /><br /><br /><strong>VISI&Oacute;</strong><br />Ser l&rsquo;empresa, fabricant d&rsquo;aparells d&rsquo;il&bull;luminaci&oacute; t&egrave;cnica, l&iacute;der a Catalunya i reconeguda internacionalment per la qualitat de les nostres solucions luminot&egrave;cniques, per la nostra flexibilitat, per la capacitat de fabricar aparells fets a mida i pel nostre servei excel&bull;lent.
Política de Qualitat i Medi Ambient

Política de Qualitat i Medi Ambient

[+]
A ROVASI, S.L., avalats per una dilatada experi&egrave;ncia i una innovaci&oacute; constant, dissenyem, desenvolupem, fabriquem i comercialitzem una &agrave;mplia gamma d&rsquo;aparells d&rsquo;il&bull;luminaci&oacute; d&rsquo;alta qualitat i disseny, i oferim un servei excel&bull;lent. Gr&agrave;cies a aix&ograve;, avui dia som una empresa capdavantera en el disseny i la fabricaci&oacute; de llumin&agrave;ries per a la il&bull;luminaci&oacute; arquitectural i comercial d&rsquo;interior i exterior. <br /><br />A ROVASI, S.L. desenvolupem una pol&iacute;tica per assegurar que els nostres serveis i procediments s&rsquo;encaminen a satisfer en tot moment, els requeriments dels nostres clients en relaci&oacute; a qualitat i fiabilitat, al mateix temps que es minimitzen els possibles impactes ambientals derivats de les activitats desenvolupades i contemplem els requisits de les parts interessades. Per a aquesta fi l&rsquo;empresa ha establert un sistema de gesti&oacute; integrada que s&rsquo;ha estructurat a trav&eacute;s dels requisits definits en la <strong>ISO 9001:2015</strong> i <strong>ISO 14001:2015</strong>. <br /><br />Tota l&rsquo;empresa &eacute;s conscient d&rsquo;aplicar aquests requisits del sistema en l&rsquo;execuci&oacute; del seu treball. S&rsquo;amplia aquest comprom&iacute;s amb la Societat per a la millora cont&iacute;nua, per la prevenci&oacute; de la contaminaci&oacute; i amb la protecci&oacute; del medi ambient, complint amb els requisits legals ambientals aplicables. <br /><br />AQUESTA POL&Iacute;TICA MARCA ELS PRINCIPIS DE L&rsquo;ORGANITZACI&Oacute; PER ARRIBAR ALS OBJECTIUS DE QUALITAT I EXCEL&bull;L&Egrave;NCIA EN EL PRODUCTE, SATISFACCI&Oacute; DEL CLIENT I DE TOTES LES PARTS RELACIONADES AMB L&rsquo;EMPRESA.