SOLUCIONS A MIDA

SOLUCIONS A MIDA


EL DEPARTAMENT TÈCNIC DE ROVASI ELABORA LLUMINÀRIES A MIDA ESPECIALS I ÚNIQUES PER A CADA PROJECTE D'IL·LUMINACIÓ.


Perquè cada projecte és únic i requereix per tant un tipus particular d’il·luminació, els oferim solucions integrals.

Disposem d'instal·lacions totalment equipades, els recursos necessaris i el personal experimentat per desenvolupar i fabricar solucions a mida. Ens avala una llarga trajectòria desenvolupant a nivell intern nombroses solucions a mida.

L'equip tècnic de ROVASI participa en les concepcions de nou producte, els esquemes 3D, els prototips i la primera mostra aprovada.

En col·laboració amb tots els participants del projecte d'il·luminació (dissenyadors d'il·luminació, arquitectes, enginyers), es desenvolupen les lluminàries en funció de les condicions, necessitats i casuístiques del projecte. El punt de partida és una simple descripció funcional des de la qual es concep i es fabrica el producte de manera integral. D’altra banda, el projecte també pot estar basat en els esquemes del client o d'un dissenyador extern.

A més, podem personalitzar i adaptar les lluminàries estàndards a les característiques del seu projecte, es poden aplicar modificacions en les lluminàries existents de la nostra línia variant l'estètica del producte (color RAL, mides i formes), les característiques fotomètriques (angle d'obertura, mesures antienlluernament), increment del grau de protecció IP o IK o modificant el sistema de instal·lació.