INTERIOR

 DOWNLIGHTS

 DOWNLIGHTS

 Minidownlights
 Petits downlights encastats
 Downlights encastats
 Downlights encastats per a la substitució de lluminàries
 Downlights orientables encastats
 Downlights encastats multidireccionals
 Downlights encastats efecte sense cèrcol
 Downlights sense cèrcol
 Downlights amb encastament ras
 IP54 Downlights encastats
 Petits downlights encastats IP65
 Downlights de superfície
 Downlights suspesos
 Downlights semi-encastats
 Minidownlights
 Petits downlights encastats
 Downlights encastats
 Downlights encastats per a la substitució de lluminàries
 Downlights orientables encastats
 Downlights encastats multidireccionals
 Downlights encastats efecte sense cèrcol
 Downlights sense cèrcol
 Downlights amb encastament ras
 IP54 Downlights encastats
 Petits downlights encastats IP65
 Downlights de superfície
 Downlights suspesos
 Downlights semi-encastats

 SPOTS

 SPOTS

 Spots amb base per a instal·lació encastada
 Spots de superfície
 Spots per carril
 Spots amb base per a instal·lació encastada
 Spots de superfície
 Spots per carril

 SISTEMES LINEALS

 SISTEMES LINEALS

 Encastat
 Downlights lineals encastats IP20
 Downlights lineals encastats per a la substitució de lluminàries
 Downlights lineals encastats IP40
 Downlights lineals encastats IP54
 Sense marc
 Downlights lineals encastats sense marc IP20
 Downlights lineals encastats sense marc IP40
 Downlights lineals encastats sense marc IP54
 Superfície
 Downlights lineals de superfície IP20
 Downlights lineals de superfície IP40
 Downlights lineals de superfície IP54
 Downlights lineals amb adaptador per carril
 Aplic paret
 Aplics lineals de paret IP20
 Aplics lineals de paret IP40
 Aplics lineals de paret IP54
 Projector
 Projectors lineals de paret IP20
 Projectors lineals de paret IP40
 Suspès
 Downlights lineals suspesos IP20
 Downlights lineals suspesos IP54
 Aplic paret doble emissió
 Aplics lineals de paret doble emissió IP20
 Suspès doble emissió
 Downlights lineals suspesos doble emissió IP20
 Encastat
 Downlights lineals encastats IP20
 Downlights lineals encastats per a la substitució de lluminàries
 Downlights lineals encastats IP40
 Downlights lineals encastats IP54
 Sense marc
 Downlights lineals encastats sense marc IP20
 Downlights lineals encastats sense marc IP40
 Downlights lineals encastats sense marc IP54
 Superfície
 Downlights lineals de superfície IP20
 Downlights lineals de superfície IP40
 Downlights lineals de superfície IP54
 Downlights lineals amb adaptador per carril
 Aplic paret
 Aplics lineals de paret IP20
 Aplics lineals de paret IP40
 Aplics lineals de paret IP54
 Projector
 Projectors lineals de paret IP20
 Projectors lineals de paret IP40
 Suspès
 Downlights lineals suspesos IP20
 Downlights lineals suspesos IP54
 Aplic paret doble emissió
 Aplics lineals de paret doble emissió IP20
 Suspès doble emissió
 Downlights lineals suspesos doble emissió IP20

Minidownlights

Petits downlights encastats

Downlights encastats

Downlights encastats per a la substitució de lluminàries

Downlights orientables encastats

Downlights encastats multidireccionals

Downlights encastats efecte sense cèrcol

Downlights sense cèrcol

Downlights amb encastament ras

IP54 Downlights encastats

Petits downlights encastats IP65

Downlights de superfície

Downlights suspesos

Downlights semi-encastats

Downlights lineals encastats per a la substitució de lluminàries

Downlights lineals encastats IP20

Downlights lineals encastats IP40

Downlights lineals encastats IP54

Downlights lineals encastats sense marc IP20

Downlights lineals encastats sense marc IP40

Downlights lineals encastats sense marc IP54

Downlights lineals de superfície IP20

Downlights lineals de superfície IP40

Downlights lineals de superfície IP54

Downlights lineals suspesos IP20

Downlights lineals suspesos doble emissió IP20

Downlights lineals suspesos IP54

Aplics lineals de paret IP20

Aplics lineals de paret IP40

Aplics lineals de paret IP54

Downlights lineals amb adaptador per carril

Aplics lineals de paret doble emissió IP20

Projectors lineals de paret IP20

Projectors lineals de paret IP40

Spots amb base per a instal·lació encastada

Spots de superfície

Spots per carril