EXTERIOR

DOWNLIGHTS

 Downlights encastats IP65
 Downlights encastats IP67
 Downlights de superfície IP65
 Aplics de paret IP65
 Projectors IP65
 Downlights suspesos IP65
 Downlights suspesos IP65 per catenàries
 Downlights encastats IP65
 Downlights encastats IP67
 Downlights de superfície IP65
 Aplics de paret IP65
 Projectors IP65
 Downlights suspesos IP65
 Downlights suspesos IP65 per catenàries

BALISES

 Balises IP66 amb cèrcols
 Balises IP66 amb reflector interior blanc
 Balises IP66 amb difusor opal
 Balises IP66 amb vidre estriat
 Balises IP66 amb emisió frontal
 Balises IP66 inclinades
 Balises IP66 amb doble emisió
 Balises IP66 amb cèrcols
 Balises IP66 amb reflector interior blanc
 Balises IP66 amb difusor opal
 Balises IP66 amb vidre estriat
 Balises IP66 amb emisió frontal
 Balises IP66 inclinades
 Balises IP66 amb doble emisió

UPLIGHTS

 Uplights encastables al terra IP67
 Uplights encastables al terra IP68
 Uplights encastables al terra IP67
 Uplights encastables al terra IP68

IL·LUMINACIÓ DEL TERRA

 Downlights encastables al terra per il·luminació de terra
 Downlights encastables al terra per il·luminació de terra

SISTEMES LINEALS

 Downlights lineals encastables IP66
 Downlights lineals de superfície IP66
 Aplics lineals de paret doble emissió IP66
 Downlights lineals suspesos IP66
 Downlights lineals suspesos doble emissió IP66
 Aplics lineals de paret IP66
 Projectors lineals IP66
 Uplights lineals encastats a terra IP67
 Downlights lineals encastables IP66
 Downlights lineals de superfície IP66
 Aplics lineals de paret doble emissió IP66
 Downlights lineals suspesos IP66
 Downlights lineals suspesos doble emissió IP66
 Aplics lineals de paret IP66

Downlights encastats IP65

Downlights encastats IP67

Downlights de superfície IP65

Aplics de paret IP65

Projectors IP65

Downlights suspesos IP65

Downlights suspesos IP65 per catenàries

Uplights encastables al terra IP67

Uplights encastables al terra IP68

Downlights encastables al terra per il·luminació de terra

Downlights lineals encastables IP66

Downlights lineals de superfície IP66

Aplics lineals de paret doble emissió IP66

Downlights lineals suspesos IP66

Downlights lineals suspesos doble emissió IP66

Aplics lineals de paret IP66

Projectors lineals IP66

Uplights lineals encastats a terra IP67

Balises IP66 amb cèrcols

Balises IP66 amb reflector interior blanc

Balises IP66 amb difusor opal

Balises IP66 amb vidre estriat

Balises IP66 amb emisió frontal

Balises IP66 inclinades

Balises IP66 amb doble emisió