EXTERIOR

DOWNLIGHTS

 Downlights encastats IP65
 Downlights encastats IP67
 Downlights de superfície IP65
 Aplics de paret IP65
 Projectors IP65
 Downlights suspesos IP65
 Downlights suspesos IP65 per catenàries
 Downlights encastats IP65
 Downlights encastats IP67
 Downlights de superfície IP65
 Aplics de paret IP65
 Projectors IP65
 Downlights suspesos IP65
 Downlights suspesos IP65 per catenàries

BALISES

 Balises amb cèrcols
 Balises amb reflector interior blanc
 Balises amb difusor opal
 Balises amb vidre estriat
 Balises amb emisió frontal
 Balises inclinades
 Balises amb doble emisió
 Balises amb cèrcols
 Balises amb reflector interior blanc
 Balises amb difusor opal
 Balises amb vidre estriat
 Balises amb emisió frontal
 Balises inclinades
 Balises amb doble emisió

UPLIGHTS

 Uplights encastables al terra IP67
 Uplights encastables al terra IP68
 Uplights encastables al terra IP67
 Uplights encastables al terra IP68

IL·LUMINACIÓ DEL TERRA

 Downlights encastables al terra per il·luminació de terra
 Downlights encastables al terra per il·luminació de terra

SISTEMES LINEALS

 Downlights lineals encastables IP65
 Downlights lineals de superfície IP65
 Aplics lineals de paret doble emissió IP65
 Downlights lineals suspesos IP65
 Downlights lineals suspesos doble emissió IP65
 Aplics lineals de paret IP65
 Projectors lineals IP65
 Uplights lineals encastats a terra IP67
 Downlights lineals encastables IP65
 Downlights lineals de superfície IP65
 Aplics lineals de paret doble emissió IP65
 Downlights lineals suspesos IP65
 Downlights lineals suspesos doble emissió IP65
 Aplics lineals de paret IP65

Downlights encastats IP65

Downlights encastats IP67

Downlights de superfície IP65

Aplics de paret IP65

Projectors IP65

Downlights suspesos IP65

Downlights suspesos IP65 per catenàries

Uplights encastables al terra IP67

Uplights encastables al terra IP68

Downlights encastables al terra per il·luminació de terra

Downlights lineals encastables IP65

Downlights lineals de superfície IP65

Aplics lineals de paret doble emissió IP65

Downlights lineals suspesos IP65

Downlights lineals suspesos doble emissió IP65

Aplics lineals de paret IP65

Projectors lineals IP65

Uplights lineals encastats a terra IP67

Balises amb cèrcols

Balises amb reflector interior blanc

Balises amb difusor opal

Balises amb vidre estriat

Balises amb emisió frontal

Balises inclinades

Balises amb doble emisió

Newsletter

Indiqui la seva adreça de correu electrònic per a rebre la nostra newsletter