ROVASI participa a la il·luminació de les oficines regionals de Havensteder a Rotterdam, Països Baixos

ROVASI participa a la il·luminació de les oficines regionals de Havensteder a Rotterdam, Països Baixos[+]

El projecte desenvolupat per 2eN Design juntament amb el nostre distribu&iuml;dor a Holanda Inizio Lichtprojecten va cobrir totes les fases del projecte des de la conceptualitzaci&oacute; fins al lliurament de les llumin&agrave;ries.<br /><br />Les llumin&agrave;ries seleccionades per a la zona de treball van ser ROVASI CELL, una gamma de downlights de paret que assegura un alt confort visual a trav&eacute;s d'un baix UGR. La il&middot;luminaci&oacute; bona i confortable &eacute;s imprescindible per a les oficines i aix&ograve; s'ha aconseguit.<br /><br />Pels passadissos es va optar per llumin&agrave;ries de la l&iacute;nia MINI QUID, un downlight de 110 mm amb una emissi&oacute; de llum homog&egrave;nia i confortable.<br /><br />Els tons verds i la fusta creen un ambient modern i contemporani. En aquestes oficines t&egrave;cnica i disseny van de la m&agrave; aconseguint el benestar i la productivitat de les persones que hi treballen.
Les lluminàries ROVASI seleccionades per a la renovació del centre concerts Harpa a Reykjavik

Les lluminàries ROVASI seleccionades per a la renovació del centre concerts Harpa a Reykjavik[+]

Ja s&oacute;n m&uacute;ltiples els projectes en qu&egrave; des de ROVASI hem contribu&iuml;t a actualitzar instal&middot;lacions ja existents amb les nostres solucions LED.<br /><br />Un exemple &eacute;s la substituci&oacute; de la il&middot;luminaci&oacute; de l'emblem&agrave;tic edifici HARPA Concert Hall and Conference Center que es troba a Isl&agrave;ndia.<br /><br />1000 llumin&agrave;ries ROVASI s'han instal&middot;lat en part dels 28.000 m2 dels espais comuns de Harpa. Per mantenir el disseny original, les llumin&agrave;ries escollides tenen un CRI&gt;90 i 3000K de temperatura de color. Totes elles estan equipades amb driver de regulaci&oacute; DALI que permet la gesti&oacute; i el control afavorint encara m&eacute;s l'estalvi energ&egrave;tic.<br /><br />La renovaci&oacute; de la il&middot;luminaci&oacute; d'edificis amb llumin&agrave;ries sostenibles &eacute;s i ser&agrave; indispensable per aplanar el cam&iacute; cap a un sistema energ&egrave;tic eficient i net. Des de ROVASI treballem en aquesta l&iacute;nia.<br /><br /><a href="../../../../ca/news/Les-lluminaries-ROVASI-seleccionades-per-a-la-renovacio-del-Harpa-concert-Hall-and-Conference-Center-a-Reykjavik--Islandia.">Saber m&eacute;s</a>
Lluminàries per a exterior de 120mm de diàmetre en IP65 JA DISPONIBLES.

Lluminàries per a exterior de 120mm de diàmetre en IP65 JA DISPONIBLES.[+]

Per ROVASI, alts est&agrave;ndards de seguretat, qualitat i sostenibilitat s&oacute;n sempre una premissa fonamental per desenvolupar una nova llumin&agrave;ria, especialment quan es tracta de llumin&agrave;ries per exteriors.<br /><br />Dissenyar i fabricar una llumin&agrave;ria duradora &eacute;s clau per a tot el nostre equip. En aquest sentit, tots els components se seleccionen amb cura per garantir el ple compliment de la protecci&oacute; IP marcada: junta de goma de silicona resistent a la temperatura, vidre trempat de 5 mm, cargols de bloqueig A4 d'acer inoxidable, dispositiu anticondensaci&oacute; IP.<br /><br />El cos de la llumin&agrave;ria est&agrave; fet d'alumini injectat ja que la qualitat del base &eacute;s extremadament important per a la resist&egrave;ncia al medi ambient. Com m&eacute;s pur &eacute;s, m&eacute;s resistent es torna en estar exposat a condicions clim&agrave;tiques adverses. En aquest sentit, l‟acabat est&agrave;ndard de les llumin&agrave;ries d‟exterior &eacute;s el tractament C4. A m&eacute;s, es troba disponible sota comanda un recobriment especial C5-M per a ambients altament corrosius.<br /><br />Pel que fa al m&ograve;dul LED i els components electr&ograve;nics, les nostres llumin&agrave;ries estan equipades amb drivers i m&ograve;duls LED de primera qualitat per garantir no nom&eacute;s una alta efici&egrave;ncia sin&oacute; tamb&eacute; una elevada durabilitat.<br /><br />Al final de la vida &uacute;til, el m&ograve;dul LED i el driver ...
ROVASI participa a l'il·luminació dels hospitals Pere Virgili i Arnau de Vilanova

ROVASI participa a l'il·luminació dels hospitals Pere Virgili i Arnau de Vilanova[+]

Ambd&oacute;s hospitals s&oacute;n edificis sat&egrave;l&middot;lits que amplien la infraestructura actual dels hospitals dels quals depenen, amb l'objectiu de refor&ccedil;ar el nombre de llits UCI disponibles i donar resposta en &egrave;poques de crisi com la de l'COVID-19.<br /><br />La construcci&oacute; d'aquests hospitals va comen&ccedil;ar a mitjans de setembre de 2020 i al febrer de 2021 ja eren funcionals. En el seu desenvolupament ha estat necess&agrave;ria una m&agrave;xima coordinaci&oacute; entre tots els actors implicats i un &agrave;gil i fiable subministrament de materials.<br /><br />ROVASI, com a aut&egrave;ntic fabricant local, ha donat una resposta r&agrave;pida i un servei destacadament professional complint amb tots els requisits de el projecte.<br /><br /><a href="../../ca/news/ROVASI-il---lumina-l-Hospital-Polivalent-de-l-Hospital-Universitari-Arnau-de-Vilanova-de-Lleida-i-l-Espai-Hospitalari-Polivalent-Parc-Sanitari-Pere-Virgili-de-l-Hospital-Universitari-Vall-d-Hebron-de-Barcelona.">Saber-ne m&eacute;s</a>
NOVETAT: PETITES LLUMINÀRIES LINEALS IP66, DISTRICT XS

NOVETAT: PETITES LLUMINÀRIES LINEALS IP66, DISTRICT XS[+]

Seguint l'&egrave;xit de la col&middot;lecci&oacute; DISTRICT i les demandes dels nostres col&middot;laboradors, &eacute;s un plaer informar-los sobre l'ampliaci&oacute; de la col&middot;lecci&oacute; amb noves dimensions m&eacute;s redu&iuml;des: els DISTRICT XS.<br /><br />Com saben, DISTRICT s&oacute;n llumin&agrave;ries lineals IP66 i IK10 per a espais exteriors o interiors que requereixin un baix manteniment.<br /><br />Les noves longituds s&oacute;n 155 mm i 295 mm, que els fa realment adequats per a espais dom&egrave;stics exteriors i per a l'hostaleria: balcons, porxos, viles privades, entrades a vivendes i edificis.<br /><br />DISTRICT XS est&agrave; disponible en diversos sistemes d'instal&middot;laci&oacute;:<br /><br />&middot; instal&middot;laci&oacute; encastada, <a href="../../../ca/products/DISTRICT-XS-100">DISTRICT XS 100</a><br />&middot; de superf&iacute;cie, <a href="../../../ca/products/DISTRICT-XS-300">DISTRICT XS 300</a><br />&middot; aplic de paret, <a href="../../../ca/products/DISTRICT-XS-600">DISTRICT XS 600</a><br />&middot; aplic de paret amb doble emissi&oacute; <a href="../../../ca/products/DISTRICT-XS-700">DISTRICT XS 700</a><br />&middot; i com a projector, <a href="../../../ca/products/DISTRICT-XS-800">DISTRICT XS 800</a>
ROVASI il·lumina el Liceu Henri Portet a Gray, França

ROVASI il·lumina el Liceu Henri Portet a Gray, França[+]

El Lyc&eacute;e Professionnel ha estat renovat per millorar els seus equipaments i la seva funcionalitat.<br /><br />La seva renovaci&oacute; ha incl&ograve;s millores en la il&middot;luminaci&oacute; de les instal&middot;lacions. Tenint en compte que la il&middot;luminaci&oacute; &eacute;s molt important en espais educatius ja que incideix directament en l'atenci&oacute;, benestar i confort tant d'alumnes com dels docents, s'han seleccionat llumin&agrave;ries ROVASI que han assolit &agrave;mpliament el seu objectiu.<br /><br /><a href="../../../ca/news/ROVASI-il--lumina-el-Liceu-Henri-Fertet-a-Franca">Saber-ne m&eacute;s</a>
Lighting Map 2021

Lighting Map 2021[+]

Ens complau anunciar que el LIGHTING MAP 2021 est&agrave; a la vostra disposici&oacute;.<br /><br /><a href="../../ca/services-download/285">Descarregui'l</a>&nbsp;i descobreixi les &uacute;ltims novetats en solucions d'il&middot;luminaci&oacute; interio i exterior de ROVASI.<br /><br />&Eacute;s un cat&agrave;leg&nbsp;interactiu. Feu clic al dibuix o la imatge del producte i se us redirigir&agrave; al seu lloc web. Aix&ograve; us facilitar&agrave; con&egrave;ixer tots els detalls de les llumin&agrave;ries.
ROVASI il•lumina el bar de l'hotel Accor and NV Fragrance Group de Perth, Austràlia.

ROVASI il•lumina el bar de l'hotel Accor and NV Fragrance Group de Perth, Austràlia.[+]

Les suspensions Keri, gr&agrave;cies al seu estil propi, aconsegueixen dirigir l'atracci&oacute; i el protagonisme a punt d'inter&egrave;s de bar: la barra.<br /><br />Les llumin&agrave;ries cil&iacute;ndriques&nbsp;<a href="../../ca/ca/products/KERI">KERI&nbsp;</a>que segueixen el recorregut lineal de la barra, il&bull;luminen amb llum puntual emmarcant l'activitat de la superf&iacute;cie de la barra gr&agrave;cies a la seva llum dirigida.<br /><br />ROVASI, com a aut&egrave;ntic fabricant, ofereix l'opci&oacute; de fabricar les llumin&agrave;ries seguint els estrictes requisits del projecte. En aquest cas, les suspensions es van personalitzar allargant tant la longitud de la llumin&agrave;ria, a 1.800mm, com la del cable de suspensi&oacute; negre, a 2.400mm, per adaptar-lo a les dimensions de l'espai i aconseguir un resultat espectacular.
ROVASI il•lumina l'Estació Central d'Anvers

ROVASI il•lumina l'Estació Central d'Anvers[+]

Recentment, la instal&middot;laci&oacute; lum&iacute;nica de l&rsquo;Estaci&oacute; Central d&rsquo;Anvers ha estat renovada per una de m&eacute;s eficient. Per a aix&ograve;, es van instal&middot;lar 600&nbsp;downlights encastables ROVASI CELL als passadissos de vianants d'aquesta emblem&agrave;tica estaci&oacute;. Per garantir que els nous aparells d&rsquo;il&middot;luminaci&oacute; s&rsquo;ajusten correctament als forats existents, es varen subministrar amb les llumin&agrave;ries uns c&egrave;rcols met&agrave;l&middot;lics de recobriment per tal de cobrir l&rsquo;espai sobrant. A m&eacute;s, el departament t&egrave;cnic de ROVASI va desenvolupar un sistema de fixaci&oacute; a mida per adaptar-se als requisits del projecte. Com &eacute;s ben sabut, ROVASI &eacute;s completament capa&ccedil; d&rsquo;estudiar, desenvolupar i fabricar solucions a mida per satisfer les necessitats del projecte. Els downlights ROVASI CELL estan disponibles en 6 di&agrave;metres, de 140mm a 300mm, i de &nbsp;11W a 48W, sent un bon comod&iacute; per a qualsevol projecte.